Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Sociale Zaken

In Nederland zijn in de detailhandel circa driekwart miljoen personen werkzaam. Met ruim 655.000 werknemers is de sector detailhandel de grootste private werkgever. Die werknemers zijn niet allen werkzaam in de winkels, maar ook in distributiecentra, bevoorrading, callcenters, computercentra en hoofdkantoren. Voor een dergelijke arbeidsintensieve sector is het van groot belang dat er een sociaal beleid wordt gevoerd waardoor werknemers met enthousiasme hun werk kunnen  doen, terwijl er ook nog sprake is van een gezond rendement voor de ondernemingen.

Het sociale beleid is een samenspel van overheidsbeleid (belastingen, sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrechtelijke regelgeving), collectieve afspraken en individueel ondernemingsbeleid. Bij de belangenbehartiging richting overheid en politiek is het van het grootste belang dat de detailhandel duidelijk en met één stem spreekt. Dit kan via Detailhandel Nederland. Het gaat om alle onderwerpen die de positie van werknemers in de detailhandel en de relatie tussen werkgevers en werknemers specifiek beïnvloeden.

De belangenbehartiging met betrekking tot de algemene effecten van beleid zijn primair uitbesteed aan VNO-NCW en MKB-Nederland. Detailhandel Nederland, dat is aangesloten bij deze koepel, zal daar zijn belangen en meningen inbrengen.

De stuurgroep bespreekt onderwerpen die samenhangen met het brede aandachtsgebied van sociaal beleid:

  • afstemmen en uitwisselen van ervaringen op cao-gebied. Dit is inclusief het verzamelen van feiten en cijfers en het benchmarken;
  • uitwisselen van ervaringen van individuele ondernemingen;
  • fungeren als denktank voor het realiseren van beleid dat bijdraagt aan een zo verantwoord mogelijke ontwikkeling van de loonkosten;
  • afstemmen van benoemingen in relevante organisaties.


 

 

 

 

 

 

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Verhoog, directeur Sociale Zaken. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 070-320 23 45 of via email: pieter.verhoog@detailhandel.nl.