Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Nieuwe winkeltijdenwet: gemeenten aan de bal

Gemeenten mogen beslissen over koopzondagen. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunde op 28 mei 2013 het initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks. De Tweede Kamer stemde al in 2012 in met het wetsvoorstel om voortaan gemeenten samen met winkeliers zelf te laten bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Een gemeente kan dat nu doen zonder dat sprake is van toerisme. Dit is het resultaat van een lobby van Detailhandel Nederland.

De koopzondag stond in de nationale politiek door het voormalige kabinet CDA/PvdA/CU vanaf 2007 ter discussie. Dat kabinet, Balkenende IV, liet in het regeerakkoord opnemen dat de koopzondagbepaling in de Winkeltijdenwet moest worden aangescherpt. Als gevolg van de gezamenlijke lobby kon dit plan flink worden vertraagd, in ieder geval tot na de val van het kabinet Balkende IV. Maar zodra bleek dat het minderheidskabinet VVD/CDA dat daarop volgde, de steun van de SGP nodig had in de Eerste Kamer, is de aanscherping er in het najaar van 2010 toch gekomen.

Voor Detailhandel Nederland was dat reden om extra te investeren in de relaties met oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Deze twee partijen hebben ten tijde van Rutte I een initiatiefwet voor de koopzondag geschreven dat gelijk is aan het standpunt van de winkeliers van Nederland. In nauw overleg met genoemde partijen is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden tot een geschikt moment. De PvdA sloot zich hierbij aan, nadat zij het standpunt van de Nederlandse winkeliers in 2012 geadopteerd had en opgenomen in het verkiezingsprogramma. Met als resultaat dat de koopzondagregeling al door de Tweede Kamer was aangenomen, nog voordat het regeerakkoord van VVD en PvdA was gepresenteerd.

Detailhandel Nederland weet dat er zowel winkeliers vóór als tegen koopzondagen zijn. Dit is vooral regionaal verdeeld. De nieuwe Winkeltijdenwet biedt gemeenten juist de mogelijkheid om bij het eventueel aanwijzen van koopzondagen rekening te houden met de lokale wensen. Gemeenten zijn democratische organen en kunnen zelf bepalen op welke wijze zij het passend vinden om tot een besluit te komen omtrent de koopzondagen.