Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Over ons

Over Detailhandel Nederland
Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Door de samenwerking in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid. 
 


Speerpunten Detailhandel Nederland
Detailhandel Nederland heeft als belangrijkste speerpunten Vestigingszaken, Betalingsverkeer, Europa, Sociale Zaken en Winkelcriminaliteit. Daarbij neemt Detailhandel Nederland standpunten in met betrekking tot actuele zaken. Kwesties waar Detailhandel Nederland zich intensief mee bezighoudt zijn de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van winkels, leegstand, de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen. Ook wordt het werkprogramma van de Europese Unie (EU) nauwlettend gevolgd om zo vroeg mogelijk te anticiperen op de gevolgen hiervan voor de Nederlandse winkelier. Met de uitbreiding van de EU wordt de invloed van Brussel steeds groter. Voor de behartiging van de algemene werkgeversbelangen is Detailhandel Nederland met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid betrokken via MKB-Nederland en VNO-NCW.

De Nederlandse detailhandel
In de Nederlandse detailhandel werken bijna 700.000 mensen in 100.000 winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2013 circa €96 miljard. In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven met een totale omzet van ongeveer € 2.273 miljard.

Lobby en communicatie
Detailhandel Nederland is de spreekbuis van de winkeliers van Nederland. Overleg met de overheid en andere overlegstructuren zorgen ervoor dat de stem van de winkeliers wordt gehoord.

Het bestuur van Detailhandel Nederland bestaat uit de volgende leden: 
G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter
P.E. Hamming - Raad Nederlandse Detailhandel
C. Meijer, penningmeester - Blokker Holding


G. van Breen - A.S. Watson
J.P.M. Burgering - NSO Brancheorganisatie Tabaksdetailhandel 
J.G. Bruijniks - Euretco 
W.P. Hoogenboom - Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie
mw. P.E.H. Hoogstraaten - Vakcentrum
A.J.G.P.M. Kruijssen- Detailresult Groep N.V
​J.J. Meerman - Inretail
C. van Vliet - Albert Heijn
R.J. Wierenga - UNETO-VNI
 


 

Medewerkers van Detailhandel Nederland
Michel van Bommel, secretaris Betalingsverkeer 
Joran Frik, secretaris Europa 
Sander van Golberdinge, directeur 
Stephanie Hazebroek, secretaresse 
Irma IJdens, secretaris Lokale Belangenbehartiging
Margriet Keijzer, senior secretaris Europa 
Dolf Kloosterziel, secretaris Lokale Belangenbehartiging
Miriam Luijendijk-van Leeuwen, secretaris Sociale Zaken
Tom Ponjee, secretaris Vestigingszaken 
Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit 
Annabelle Vergeer, projectmanager Retailagenda 
Pieter Verhoog, directeur Sociale Zaken
Nynke Wiersma, PR en communicatie

 

Secretariaat Afrekenen met Winkeldieven 
Helpdesk