Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Openbare veiligheid zit vast in vage regels

Datum: 22-12-2010

De overheid roept voor de beveiliging van (semi-)openbare ruimtes als winkelcentra, bedrijventerreinen, straten en pleinen steeds vaker de hulp van particuliere beveiligers in. Paradoxaal genoeg schieten Justitie en politie als vanouds in een kramp als deze private ondernemers zelf om meer van dit soort taken aankloppen.

Begin deze maand zorgde voorzitter Tjibbe Joustra van de Vereniging Particuliere  beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VPB) voor beroering door te stellen dat particuliere beveiligers meer taken moeten krijgen die de politie nu noodgedwongen laat liggen. Hoewel hij tevens oordeelde dat aan het geweldsmonopolie van de politie in beginsel niet valt te tornen, gaf hij toe al met het ministerie van Veiligheid en Justitie in gesprek te zijn om dit alleenrecht ‘in specifieke gevallen op te rekken’ en de schroom daarover te laten varen. Zo zou het voortaan ook particuliere beveiligers gegund moeten worden om een winkeldief na aanhouding te boeien en vast te zetten totdat de politie arriveert.

De politie laat bij monde van onder meer vakbond ACP weten het ‘onacceptabel’ te vinden als de overheid haar geweldsmonopolie met particuliere beveiligers zou delen. Volgens de bond moet met de geweldstoepassing richting burgers (‘boeien, in hechtenis zetten en/of meenemen naar een andere locatie voor verhoor’) juist zorgvuldig worden omgegaan. ‘Die toepassing is aan strikte regels gebonden. De politieopleiding duurt niet voor niets vier jaar,’ wijst de bond op de wisselvallige kwaliteit van sommige particuliere beveiligers. ‘De grenzen tussen de domeinen van de politie en overige handhavers van openbare orde en veiligheid moeten niet vervagen. De politiek moet daarom duidelijk aangeven wat aan het bedrijfsleven kan worden overgelaten.’ MKB-Nederland staat naar eigen zeggen sympathiek tegenover elk initiatief dat de veiligheid van haar leden bevordert, maar plaatst de opmerkingen van Joustra vooralsnog onder de noemer ‘proefballonnen’.

Detailhandel Nederland is stelliger. Zij stelt dat het optreden in orde- en veiligheidszaken vooraleerst een zaak van de politie is en als dit niet langer lukt, dat dan de politiek zich er opnieuw over moet buigen. ‘Wij zien dus niets in met handboeien en eventueel wapens uitgeruste particuliere beveiligers, wier kwaliteit,’ zo stelt de belangenbehartiger eufemistisch, ‘verschillende gradaties kent’. De VPB laat weten dat de woorden van Joustra verkeerd begrepen zijn. ‘Natuurlijk willen wij niet met kalasjnikovs lopen,’ nuanceert woordvoerder Carlo Cahn de volgens hem volkomen  kromgetrokken beeldvorming. ‘Beveiligers zijn geen agenten en dat willen ze ook niet zijn. We willen de politie juist ondersteunen in die taak waarvoor ze steeds minder ruimte heeft: onveiligheid bestrijden. Denk daarbij aan zoiets als de verkeersveiligheid, de arrestantenzorg of eenvoudig toezicht op straat of in een woonwijk, zodat de politie de handen vrij heeft om zich volledig op de aanpak van de zware criminaliteit te storten.’

De branchevereniging van particuliere beveiligers constateert echter nog steeds koudwatervrees bij Justitie en politie als beveiligers om meer taken en bevoegdheden vragen. Beveiligingsconcerns G4S en Trigion – samen met Securitas hebben zij zeventig procent van de particuliere beveiligingsmarkt in Nederland in handen – onderschrijven dit. Volgens G4S-zegsman Van der Poel is het een ‘starre, dogmatische houding’ waar amper aan te wrikken valt. Trigion-woordvoerder Franken wijt dit vooral aan een invloedrijke groep ambtenaren die Justitie en politie achter de schermen deze principiële stellingname aanpraat. ‘Er wordt geredeneerd vanuit bedreigingen, niet vanuit kansen. Let op mijn woorden: dezelfde mensen gaan zich zo verzetten tegen de nieuwe nationale politie, dat de dienst voortdurend tegen vertraging oploopt.’

De beveiligingsbranche noemt de sceptische houding ten opzichte van de particuliere bureaus bovendien hypocriet, omdat de overheid voor veiligheid allang, en steeds vaker, een beroep doet op private partijen, die niet zelden stadswachten en BOA’s leveren. En met het verwijt als zou de  kwaliteit van deze particulieren weinig consistent zijn, kan ze eveneens niets. ‘Je bent op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) pas beveiliger als je eerst uitvoerig op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid bent gescreend,’ stelt Cahn. ‘Het antecedentenonderzoek wordt tevens driejaarlijks herhaald. Trouwens: de politie geeft die pasjes af. Zij moppert dus op datgene waar ze nota bene zelf toezicht op heeft.’

Ronald van Steden, universitair docent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit, plaatst niettemin vraagtekens bij de Wpbr. Als beveiligers politietaken overnemen ontstaat er volgens hem een totaal nieuwe situatie waarop de wet nauwelijks vat heeft. ‘Toen de Wpbr in 1999 in werking trad, werkten de beveiligers nog vooral in winkelcentra en op bedrijventerreinen, nu opereren zij steeds vaker in het openbare domein van straten en buurten.’ Van Steden, die eind 2007 promoveerde op particuliere beveiliging, predikt daarom in ieder geval terughoudendheid als het gaat om de overdracht van (het fysieke deel van) het geweldsmonopolie aan private beveiligers. Volgens hem heeft de overheid dit alleenrecht niet voor niets: ‘Het uitdelen van klappen,’ zo stelt hij het plastisch, ‘moet democratisch geborgd blijven.’ Van Steden kijkt sowieso kritisch naar de explosieve groei van de beveiligingsbranche in het (semi-)publieke domein. Niet alleen de grote steden kopen die controle in, ook steeds meer kleinere gemeenten bedienen zich van deze flexibele en relatief goedkope particulieren, ter invulling van die taken die de politie om personele redenen moet laten. ‘Zonder goed toezicht maken steeds meer particuliere bedrijven deel uit van wat politiek en samenleving hoog in het vaandel hebben staan: veiligheid. Meer blauw op straat wordt te koop aangeboden door partijen voor wie uiteindelijk marktwerking de bepalende kracht is.’

Los van dit eventuele gevaar, noemt voormalig hoogleraar Strafrecht en oud-politie-inspecteur Jan Naeyé het een ‘logisch proces’ dat steeds meer particuliere beveiligers het werk overnemen van de politie. ‘Vroeger deelden agenten parkeerboetes uit of waren ze verantwoordelijk voor zoiets als de sleepdiensten. Korpsen stoten nu eenmaal taken af of trekken die weer aan. Het zijn golfbewegingen die ontstaan als er minder geld beschikbaar komt voor het te verrichten werk.’ Maar wat mag van al die beveiligers, straatcoaches, stewards, portiers of hoe de ‘V’tjes’ in winkelcentra, voetbalstadions, pretparken en in toenemende mate ook op straten, pleinen en treinstations allemaal mogen heten, eigenlijk verwacht worden? En hoe kun je als burger de eigen burgermansplicht invullen? Bij veel mensen leeft immers de gedachte dat ‘we’ ons niet mógen beschermen tegen kwaadwillenden. Een onterechte gedachte, weet Naeyé. ‘Ieder persoon op het Nederlands grondgebied, van ambteloos burger of medewerker van een particuliere bewakingsdienst tot toerist of asielzoeker, beschikt over dezelfde heterdaadbevoegdheden als de politie. Beveiligers, slachtoffers en voorbijgangers mogen dus ingeval van betrapping op heterdaad iedere verdachte aanhouden, oftewel burgerarrest.

Als de verdachte ervan door gaat, mogen ze die tevens op alle plaatsen volgen, behalve in een woning zonder toestemming, en de eventuele buit of wapens in beslag nemen. Én een zekere mate van geweld toepassen om de verdachte, in afwachting van de komst van de politie, onder controle te houden of om eventueel verzet te breken.’ Volgens G4S-woordvoerder Van der Poel bestaat over dit ‘geweld’ nog wel onduidelijkheid. Zo mogen particuliere beveiligers iemand in de openbare ruimte pas fouilleren nadat medewerking van de betreffende persoon is gevraagd. En als de verdachte doodleuk weigert en doorloopt, mag de beveiliger deze niet tegenhouden. In private ruimtes zoals winkels mogen zij tegen overtreders van de vooraf duidelijk gestelde regels en voorschriften wél optreden. ‘Maar de wet zegt niets over die vijf minuten voordat wij de verdachte overdragen aan de politie,’ weet hij. ‘Mogen wij, of de burger, ter overbrugging van die tijd bijvoorbeeld op een hevig spartelende winkeldief gaan zitten?

Dit soort twijfelgevallen houdt ons optreden vaag.’ Collega Franken weet het preciezer: ‘Volgens het Wetboek van strafvordering mag de verdachte in een zogeheten opbrenggreep worden vastgehouden. Wel moet de verdachte ten spoedigste worden overgedragen aan de politie.’ Over de telkens oplaaiende discussie om het geweldsmonopolie van de overheid te doorbreken en ook particuliere beveiligers uit te rusten met handboeien en wapens, is hij al even duidelijk: ‘De beveiligingsbranche is wars van wapens en geweld. Wij signaleren, alarmeren en rapporteren slechts.’ Hoewel. ‘Misschien dat je OVcontroleurs pepperspray kunt geven, omdat zij dagelijks met geweldsincidenten te maken hebben,’ vult Van der Poel aan. ‘En wellicht moeten geldwaardetransporteurs een wapen dragen’, wijst hij op een overval waarbij een van zijn medewerkers in brand werd gestoken. ‘Nu horen we bij een roofaanslag eerst ons eigen hachje te redden of de daders met praten op andere gedachten te brengen. Aan de andere kant vallen er in ons land bij overvallen op geldwagens gemiddeld minder dodelijke slachtoffers dan in de ons omringende landen, waar beveiligers wél een pistool bij zich dragen. Particuliere beveiliging in Nederland nu enigszins tandeloos? Laat ik het zo zeggen: wij zitten soms in de frontlinie zonder wapens.’

Bron: SC OnlineVeiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016 Vergelijken, onderhandelen en sturen op gebruik aan te raden Grote verschillen tussen online betaalmiddelen 40 procent vaker gepind en 50 procent vaker met iDEAL betaald dan vorig jaar in de aanloop naar Kerstmis Winkeliers verbaasd over optreden Consumentenautoriteit Kassa wordt steeds meer koppel- en informatie-instrument Gebruiksvriendelijk betaalautomaten Vrijwilligster Museum voor het Kruideniersbedrijf ontvangt 10.000ste certificaat Meer dan een miljard betalingen met iDEAL Gebruik je verstand met contant Rijswijkse burgemeester overhandigt bestendiging Predicaat Koninklijk aan Koninklijk Nederlandse Slagers Winkeliers zeggen nee tegen Amsterdams plan voor ja-ja sticker Doe ook mee met de Verkiezing van het Schoonste Winkelgebied en Schoonste Stationsgebied Assen zet omstreden outlet door Winkelcentrum Brandevoort in Helmond schoonste winkelgebied van Nederland En de scriptieprijs ging naar.. Correctie Nationale Parkeertest gemeente Eindhoven Start inschrijving Hein Roethofprijs 2015 PERSBERICHT | Ontwikkelingen detailhandel vragen om nieuwe aanpak interne fraude Campagne kinderen en medicijngebruik van start Persbericht Stichting FAD | Aantal screenings frauderende medewerkers verdubbeld Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven opnieuw van start Werkbezoek burgemeester Jorritsma aan Dirk van den Broek Almere-Buiten Dief krijgt steeds vaker winkelverbod Burgemeester Aboutaleb houdt winkeldief aan Winkeliers grijpen MVO aan om concurrentiepositie te versterken Nationaal Actieplan voor verduurzaming kledingsector gaat nieuwe fase in Minder wijn verkocht in Nederland Fikse vermindering van het gebruik van plastic tasjes door beprijzing en bewustwording Aanval op overval Zaterdag zonder Contanten Nieuwe site voor onafhankelijk advies over kassa en pinautomaat, checkout.nl Kledingsector presenteert plan voor structurele verbetering textielindustrie Pinnen duidelijk goedkoper dan contant Fraudeurs in detailhandel vrezen Waarschuwingsregister Minister Ivo Opstelten lanceert Veilig Ondernemen Scan Burgemeesters zonder cash voor pin-campagne Jaarverslag RND SMS-alarm oplossing bankstoring? Winkels in Utrecht open op zondag Werken in winkel populairste bijbaan Recordaantal pinbetalingen in 2012 Nederlands team International Young Butchers’ Competition 2013 bekend FOC Bleizo gaat niet door. Detailhandel Nederland is zeer verheugd Explosieve groei alleen pinnen-kassa’s bij supermarkten Detailhandel rekent op beste Sinterklaas ooit Zuid-Holland: groen licht Bleizo onder voorwaarden Verban de rooftas uit Arnhem Zuid-Holland stelt besluit over Bleizo uit Alleen pinnen-kassa’s ook voor MKB veilig en betaalbaar Alleen-Pinnen kassa’s bereiken mijlpaal: 100 miljoenste transactie Meer pinnen, minder geldopnames Van afroombox tot cashmanagementsystemen Pinnen belangrijk speerpunt Week van de Veiligheid NVM ziet leegstand winkelruimte stijgen 1 oktober 2012 = btw verhoging Hogere btw nog niet meteen overal te voelen Detaillisten hikken aan tegen direct doorberekenen btw Belang werknemers meewegen bij koopzondag Eindbedrag bij pinnen wordt afgerond Ondernemers over het belang van Europa voor Nederland Wetsvoorstel renovatie van winkels hard nodig Creativiteit overwint bij keuring Lekkerste Bal Gehakt Trendonderzoek is kompas voor bepalen positie kappers Eigen winkelpand is niet langer een goudgerande pensioenvoorziening Telecom zwarte gat in betalingsverkeer Parkeren opnieuw duurder Rovers trekken door Nederland Verbetering huurbescherming winkeliers dichterbij Beleggers en gemeenten verdienen goed aan parkeergarages Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013 Recessie is voor winkeliers nog niet voorbij CBL: Succesvol jaar voor Nederlandse supermarkten Winkeliers stellen vaker fraude aan de orde bij vacatures Er dreigt een kopersstaking De Nederlandsche Bank lanceert campagne ‘Over op IBAN’ Ondernemers niet eens met plannen Catshuis Opstelten verlengt Keurmerk Veilig Ondernemen Hein Roethofprijs 2012 Ondernemer mikt op succesvol EK voetbal Verkiezing 'Mijn Bloemist van het jaar 2013' gestart! Schadevergoeding winkeldiefstal breidt uit Thom Broekman en De Rode Winkel predicaat Hofleverancier Straatverbod voor winkeldieven Betaalvereniging Nederland is opgericht Rechter verbiedt staking bij Equens Banken onderzoeken retourpinnen ING keert schadevergoeding uit Steeds meer kassa’s zonder contant geld Systemen bij banken zijn niet betrouwbaar Pin only niet alleen veiliger maar ook voordeliger Verzet ondernemers tegen reclametax Flinke daling aantal overvallen op winkels Gemeenten verantwoordelijk voor leegstand Nieuwe pinnen biedt kostenvoordeel en omzetkansen Per 1 januari 2012 alleen nog betalen via het nieuwe pinnen Het Eindhoven effect Software-update legt weer pinverkeer plat Detailhandel Nederland is blij met de steun van Marcouch (PvdA) Het nieuwe pinnen: stap snel over Hoe loop ik geen omzet mis bij een pinstoring? Retail heeft genoeg van pinstoringen Pinnen is geen kunst Winkeliers beschermd Equens opent kantoor in Londen Dippen, kwestie van even wennen 'Nieuw pinnen nog niet af' Meiden betrekken bij strijd tegen overvallen CBP wil politie beelden laten keuren Pinnen voor de veiligheid Winkelcentra gebouwd voor snelle verpaupering Winkels worden opgeleverd voor leegstand Contant geld voor winkeliers te duur Populariteit elektronisch betalen blijft toenemen Detailhandel profiteert van slecht weer Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland 'Gezichtsscan winkels nog in kinderschoenen' PGIC presenteert stappenplan 'Veilig omgaan met gassen in zeecontainers' Pinnen kleine bedragen neemt fors toe Bulgarije en Roemenie niet in Schengen Manipulatie betaalautomeaten winkels Parkeren is melkkoe voor gemeenten Fraudeurs maken geen carriere in detailhandel Regie ontbreekt in aanpak leegstand winkels Meneer, he meneer, u vergeet uw pinpas! Op 30 mei start de landelijke pinnen campagne in de tankstations Trucker zet eindsprint in voor Breda Beste Binnenstad 'Laat koopzondag aan gemeenten' Politie start proef met aangifte via webcam Banken dichten skimgat in het nieuwe pinnen Afrekenen met winkeldieven landelijk ingevoerd Beginnen met pinnen met een slim pinpakket Onderzoek door winkeliers verbijstert Tweede Kamer, politie laat winkeldief vaak lopen Politie opent website in de strijd tegen heling Keurslagerij Steltenpool haalt 1.000ste certificaat in Hygienecode e-learning Veelplegers uit andere EU-landen als ongewenst vreemdeling uitzetten Ondernemer Biesheuvel nieuwe voorzitter MKB-Nederland Tweede Kamer wil uitstel debat koopzondagen Politievakbond vindt sommige boetes 'buitenproportioneel' Van Straalen leidt voorlopig MKB-Nederland HBD-bestuur draagt Elrie Bakker voor als interim-voorzitter Maatregel EU voor detailhandel regelrechte ramp OM: geef bewakers meer bevoegdheden Voordeliger pinnen in drie stappen 100% pinnen in centrum Hoofddorp Slagers voorzien de consument in diervriendelijk product De subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven verlengd Toch record pinbetalingen op 23 december Winkels vrijdag uiterlijk om 19 uur dicht Openbare veiligheid zit vast in vage regels Winkeliers de dupe door EU-verbod op pesticiden Brussel wil snel een Europese betaalmarkt Amsterdamse raad wil toch parkeren per minuut Voor het eerst meer dan 2 miljard pinbetalingen Grens van 2 miljard pintransacties gepasseerd Afronden van parkeertarief straks taboe Sinterklaas pinde het weekend volop Sint pint meer, vaak via verkeerde verbinding Oproep aan Rutte in Metro: “Stop de reclamebelasting” NMa wil meer concurrentie in het betalingsverkeer Omschakeling naar breedbandpinnen nodig Sintrecord pintransacties Afronden parkeertijd niet eerlijk Consument krijgt meer vertrouwen VVD in Senaat tegen beperking koopzondag Opstelten wil bureauwerk voor agenten halveren Banken blokkeren Maestro buiten Europa Historische binnenstad Wageningen 100% pingebied Winkelier profiteert van nieuwe pinregels Flink meer gepind in Week van het Pinnen Het eerste 100 procent pingebied van Rotterdam is een feit Nederlander kooplustiger Amsterdamse winkels weigeren contant geld Voordeel werkgever voor kleine banen blijft Dick Boer wordt volgende CEO van Ahold Huurders zijn overgeleverd aan willekeur winkeleigenaar Aandacht gemeenten noodzaak voor gelijk speelveld kappers PvdA trekt steun beperken koopzondagen in Winkeliers gaan voor eigen rechter spelen Bouw ruikt kansen (vrijgekomen spaarloon) Mobieltje gaat bankpas vervangen Ik wijs ze de deur. Ik heb de mond groot genoeg Kledingbranche betreurt eenzijdige berichtgeving Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2010 Kooplust consumenten groeit weer Kijk kritisch naar WOZ-waardering winkelpand Wapenen tegen winterse overvalgolf Veel gemeenten verhogen Woz-waardering winkelpanden Nog dit jaar meer koopzondagen Nederlanders betalen steeds vaker met pinpas Zelfstandige in de tang van grote winkelcentra Winkeliers steeds alerter op interne fraude Miljoenentekort dreigt voor politie Streep door baatbelasting ondernemers D66 en GroenLinks dienen wetsvoorstel koopzondag in Dief kan nieuwe baan wel vergeten Kamer wil renovatiebepaling winkelverhuur schrappen Skimsucces meer dan gehalveerd ,,Klein bedrag, pinnen mag'' kassucces Winkeliers doen nauwelijks aangifte Turks-Nederlandse ondernemers gaan meer pinnen! Winkels vaker open op Koninginnedag Ondernemers: 10 cent voor half uur parkeren succes Gemeenten zijn Winkeltijdenwet beu Banken, OM en politie binden samen strijd aan tegen skimming Winkelier wil strengere aanpak van geweld tegen personeel Je mag ook niets meer als eerlijke draaideurcrimineel Protectie online-kopers geeft regen aan klachten Campagne voor pinnen in bloemenwinkels Meer pinnen gaat zorgen voor veiligheid en gemak in bloemenwinkels en tuincentra Amsterdam gaat strijd aan met overvallers Winkeliers boos op Brussel Kosten vaak ondoorzichtig Winkeliers tegen korte betaaltermijn EU maakt factureren btw simpeler en goedkoper European Parliament takes strong line on SEPA value for payment users SBEB adviseert acceptanten ‘hoe eerder hoe beter’ actie te ondernemen Groenlinks en D66 komen met wet versoepeling koopzondagen 'Niet beslissen over koopzondag' 'Stel inperking koopzondagen uit' Winkels in heel Amsterdam elke zondag open Onderzoek naar parkeertarieven VVD: Winkelen ook zondagsrust Politie: Top-100 van overvallers 'Contant geld straks niet meer in winkels' Europese Commissie bereidt aanval voor op webwinkels Detailhandel onverminderd populaire branche onder jonge meiden Asielzoekers land uit na twee delicten Regeling veiligheid klein bedrijf verlengd Winkeliers vrezen EU-regels franchise Gemeenten kunnen bijdrage krijgen voor winkelstraatmanager Zorgt het afschaffen van de zondagsluiting voor een sneller herstel van de economie? Kort nieuws over Prinsjesdag Almere Vandaag: Subsidie voor beveiliging Alle Amsterdamse winkels mogen op zondag open Kamervragen SP "winkeliers uit eigen winkel gezet" Detailhandel ontmaskert steeds meer fraudeurs Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven gaat van start Kamervragen leden Helma Nepperus en Ton Elias (beiden VVD) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Economische Zaken, over het huurrecht van winkeliers Schat aan informatie over consumentengedrag in Europese Unie EUC: SEPA moet bijgestuurd worden anders gaat het mis Pinnen klein bedrag bijna overal gratis Herkansing voor ruime koopzondag Contantloze winkel de toekomst? Banken en detailhandel gaan voor Europees betalingsverkeer Detailhandel en banken werken samen aan veilig pinnen Winkeliers overwegen aangiftestop Winkeliers vragen om beperking EU-regels Topdrukte met Pasen verwacht Politie, justitie en winkeliers voeren aanpak van overvalgeweld op Parkeren weinig waar voor veel geld Winkeliers: eerste half uur gratis parkeren Winkeliers: pinnen makkelijk maken voor iedereen Winkeliers: meer schade door fraude