Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Huurders zijn overgeleverd aan willekeur winkeleigenaar

Datum: 27-09-2010

Detailhandel Nederland wil snel af van renovatiebepaling in huurwet

Sinds 2003 mogen winkeleigenaren bij  herontwikkeling eenzijdig de huur opzeggen. De maatschappelijke kritiek op deze renovatiebepaling zwelt aan. Winkelbeleggers stellen op hun beurt dat de huurwet machtige winkelbedrijven onnodig beschermd. Detailhandel Nederland betoogt waarom de renovatiebepaling uit de wet moet en de huurwet op andere punten niet op de schop moet.

Tot 2003 kon een eigenaar/verhuurder van een winkel(centrum) renovatie niet afdwingen bij zijn huurder(s). Wilde een verhuurder de huur opzeggen voor een herontwikkeling, dan toetste de rechter de belangen van beide partijen. Beleggers en projectontwikkelaars klaagden dat herontwikkelingsprojecten hierdoor niet van de grond kwamen. De vastgoedpartijen vonden gehoor in de politiek. Zeven jaar later is het debat gekanteld. Huurders die stellen op onjuiste gronden uit hun winkel te zijn gezet, vinden mede dankzij Detailhandel Nederland (DN) steeds meer gehoor. Zo diende de SP dit voorjaar met steun van CDA, PvdA en GroenLinks een wetsvoorstel in om het renovatiebeding uit de wet te schrappen. Ook ontwikkelde DN deze zomer als alternatief voor het standaard ROZ-huurcontract een eigen modelhuurcontract waarin de belangen van winkeliers beter worden vertegenwoordigd.

Maar vastgoedbeleggers zijn ook niet bepaald gelukkig met de huidige huurwet. Volgens veel beleggers en ontwikkelaars zijn de huidige huurders vaak grote en machtige partijen die geen bescherming nodig hebben. Huurcontracten in Nederland lopen oneindig door, waardoor beleggers slechte retailers moeten dulden en moeilijker kunnen inspelen op de wens van de consument. Ook zouden internationale retailers daardoor huiverig zijn om de Nederlandse markt te betreden. Hun onvrede richt zich ook op de systematiek van huurprijsherzieningen, waarbij de huurder met lage referentiehuren in de hand een lagere huur kunnen afdwingen die uiteindelijk het rendement van het hele winkelcentrum in gevaar kan brengen. Ook de handel in huurcontracten - de zogenaamde indeplaatsstelling – was bedoeld om de opvolging te rgelen. Maar het contract wordt volgens hen in de praktijk vaak doorverkocht aan de hoogste bieder, zonder inspraak van de eigenaar.

Gezamenlijke huurcontract

Harry Bruijniks, bestuurslid van DN en directeur van retailconcern Euretco, en Jelger Zee, secretaris Vestigingszaken bij DN, vertegenwoordigen 110.000 winkeliers. Wat schort er in hun ogen aan het ROZ-contract? Bruijniks: ‘Dit huurcontract is altijd in het voordeel van de verhuurder. Zo is de verhuurder bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek, bijvoorbeeld constructiefouten.  Hierdoor draaiden de retailers van het deels verzakte winkelcentrum Bos en Lommer in Amsterdam bijvoorbeeld op voor alle gevolgschade. De huurder heeft bij schade zelfs geen recht op huurprijsvermindering. Ook wordt de huurprijs niet geïndexeerd als het resultaat leidt tot een lagere huurprijs en heeft de winkelier geen invloed op de servicekosten. We hebben tevergeefse gesprekken gehad met ROZ om tot een evenwichtiger contract te komen. Daarom hebben we zelf maar zo’n modelhuurcontract ontwikkeld. Alle bij DN aangesloten winkeliers hebben dit contract ontvangen. Het is aan de verhuurder om dit contract te ondertekenen. In elk geval heeft de winkelier met dit nieuwe contract nu een betere onderhandelingspositie. Het beste is om de twee contracten in elkaar te schuiven. We gaan hierover binnenkort met verhuurdersorganisaties in gesprek en hopen binnen een jaar tot een gezamenlijk huurcontract te komen.’

Misbruik en willekeur

Wat zijn voor DN de belangrijkste bezwaren tegen de renovatiebepaling?

Bruijniks: ‘Laat ik voorop stellen dat we renovatie een goede zaak vinden. Het belang van eigenaar en huurder is een optimaal functionerend winkelcentrum of –gebied. De belangen vanh uurders en verhuurders komen grootendeels overeen. Over een aantal punten, bijvoorbeeld het huurrecht, zijn we het echter oneens. Daarover zijn we in gesprek met onder andere de IVBN, de belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlandse vastgoed. In de meeste gevallen vindt de renovatie in goede harmonie plaats. Maar de wet biedt ruimte voor misbruik en willekeur. Dat zeg ik niet alleen namens zelfstandige winkeliers, de grote winkelketens worden er evengoed mee geconfronteerd. Verhuurders kunnen de definitie van renovatie oprekken. De samenvoeging van twee kleine winkels heet ook renovatie, waardoor de huurder eruit kan worden gegooid. Beleggers gebruiken renovatie ook als dreigement. Ze dreigen de renovatiebepaling te gebruiken om een huurverhoging af te dwingen. Wanneer de winkelier dan niet toegeeft, wordt hij dus onder het mom van renovatie uit zijn winkelpand gezet. Deze zaken vind je niet terug op papier, maar gebeuren wel. Beleggers zeggen altijd dat ze in gesprek zijn met hun huurders en dat het in 95 procent van de gevallen goed gaat. Maar dat is een volstrekt ongelijkwaardig gesprek. De winkelier heeft niets in te brengen. Hij kan of akkoord gaan of hij vliegt eruit. Dat zwaard van Damocles hangt altijd boven zijn hoofd.’

Volgens Jelger Zee voelen vooral kleine retailers zich machteloos tegen de winkeleigenaren. ‘Winkeliers zijn geen juristen en vaak weten ze niet dat hen een oor wordt aangenaaid. Anderen durven niet te klagen uit angst voor hun positie in een winkelgebied. Beleggers werpen vaak tegen dat bij een geschil er altijd nog de rechterlijke toetsing is. Maar dat is een argument dat niet opgaat. Bij gebruik van de renovatiebepaling door de verhuurder moet volgens de wet het huurcontract worden beëindigd. De rechter mág de belangen van de  huurder niet eens meewegen. Dat de uitgezette winkelier dan altijd nog geld meekrijgt, klopt ook niet. De verhuurder en ook de rechter is daartoe niet verplicht. Vaak gebeurt dat dus niet. En als dat wel gebeurt, dan gaat het slechts om een niet toereikende bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten. Dat is onrechtvaardig. De winkelier is voor de uitoefening van zijn bedrijf afhankelijk van de locatie. Zij zijn het die de hun winkel tot een succes hebben gemaakt, na jaren van aanloopverliezen en investeringen.’

Wijzigingen
Bruijniks ziet de wet graag op twee cruciale punten gewijzigd: ‘In de nieuwe bepaling moet de rechter beide belangen kunnen afwegen. Hierdoor zullen winkeliers en verhuurders in overleg treden wanneer er wordt gerenoveerd. Doordat de rechter de belangen van de huurder mag meewegen, komt er ook een vorm van een redelijke compensatie in plaats van de summiere bijdrage in de verhuiskosten of –wat vaak gebeurt- helemaal niets. Voor een winkelier is zijn pand een optelsom van jaren zweten en zwoegen en investeren. Als een ondernemer naar een ander kantoor moet, kan hij zijn zaak gewoon doorzetten. Maar als een winkelier zijn pand op een bepaalde locatie kwijtraakt, is hij zijn hele onderneming kwijt. Zonder bescherming van de wet bevindt hij zich in een dwangpositie. Natuurlijk begrijp ik de motivatie van beleggers; zij willen de opbrengst van hun vastgoed maximaliseren. Maar ook de belangen van de retailer moeten in de bepaling worden vertegenwoordigd. Huurder en verhuurder hebben samen in het winkelcentrum geïnvesteerd.’ Secretaris Zee denkt niet dat winkeliers renovaties zullen dwarsbomen. ‘Winkeliers zijn ondernemers en hebben ook baat bij renovatie. Het enige dat we willen is dat winkeliers niet zomaar uit hun pand gezet kunnen worden of dat ze een redelijke compensatie krijgen wanneer het huurcontract tóch wordt beëindigd. De rechter kan het beste deze afweging maken. Het ergste wat beleggers kan gebeuren, is dat ze niet meer zo goedkoop van huurders afkomen en dat de winkelier niet meer met lege handen en zonder winkelpand achterblijft.’

Wetswijziging onnodig
Heeft DN begrip voor de grieven van winkelbeleggers over de huurwet? Jelger Zee begrijpt dat de verhuurders sommige aspecten graag anders zouden zien, maar noemt een wetswijziging ‘onnodig’. ‘Er bestaat de mogelijkheid om sinds 2003 contractueel op alle bepalingen van de wet af te wijken, zeker wanneer er sprake is van een grote marktpartij als huurder. Zo kan de belegger met dat instrument omzethuur invoeren. De bepaling over referentiehuren kan contractueel ook buiten werking worden gesteld. Beleggers klagen vaak dat ze wel de ‘couleur locale’ – populaire zelfstandige winkeliers met een lage omzetpotentie- in hun centrum willen binnenhalen, maar met de huidige wet is dat onmogelijk. De belegger zegt hen geen lagere huur te kunnen aanbieden, omdat andere winkeliers met de huurwet in de hand dan ook een lagere huur kunnen bedingen. Dat is onzin. Met afspraken tussen belegger en de kleine winkelier over het bijzondere karakter en de lage omzetpotentie zijn de vermeende risico’s bij huurprijsherziening goed te ondervangen.’ De indeplaatsstelling vindt Zee ‘een redelijke bepaling die in de wet moet blijven’. ‘Maar beleggers kunnen de indeplaatsstelling enorm inperken door een beding op doorverkopen in het huurcontract vast te leggen.’ De punten die verhuurders regelmatig noemen als knelpunten zijn dus allemaal al te ondervangen door bepalingen in de huurcontracten op te nemen. Wettelijk is dat allemaal mogelijk. Dat internationale ketens ons land niet zien zitten vanwege de huurwet acht hij niet aannemelijk. ‘Ik zie al heel veel ketens, zoals Zara met zijn modeformules, de Apple-stores, MediaMarkt, T-Mobile, Hornbach. De werkelijke reden dat er niet meer buitenlandse ketens zijn, noemde Jones Lang LaSalle onlangs in een rapport. Internationale ketens vinden de Nederlandse steden te klein. Ze hebben te weinig inwoners en te weinig potentiële consumenten. Dat heeft dus niets met de huurwetgeving te maken.’

Lees het artikel hier en het vervolg.



Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016 Vergelijken, onderhandelen en sturen op gebruik aan te raden Grote verschillen tussen online betaalmiddelen 40 procent vaker gepind en 50 procent vaker met iDEAL betaald dan vorig jaar in de aanloop naar Kerstmis Winkeliers verbaasd over optreden Consumentenautoriteit Kassa wordt steeds meer koppel- en informatie-instrument Gebruiksvriendelijk betaalautomaten Vrijwilligster Museum voor het Kruideniersbedrijf ontvangt 10.000ste certificaat Meer dan een miljard betalingen met iDEAL Gebruik je verstand met contant Rijswijkse burgemeester overhandigt bestendiging Predicaat Koninklijk aan Koninklijk Nederlandse Slagers Winkeliers zeggen nee tegen Amsterdams plan voor ja-ja sticker Doe ook mee met de Verkiezing van het Schoonste Winkelgebied en Schoonste Stationsgebied Assen zet omstreden outlet door Winkelcentrum Brandevoort in Helmond schoonste winkelgebied van Nederland En de scriptieprijs ging naar.. Correctie Nationale Parkeertest gemeente Eindhoven Start inschrijving Hein Roethofprijs 2015 PERSBERICHT | Ontwikkelingen detailhandel vragen om nieuwe aanpak interne fraude Campagne kinderen en medicijngebruik van start Persbericht Stichting FAD | Aantal screenings frauderende medewerkers verdubbeld Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven opnieuw van start Werkbezoek burgemeester Jorritsma aan Dirk van den Broek Almere-Buiten Dief krijgt steeds vaker winkelverbod Burgemeester Aboutaleb houdt winkeldief aan Winkeliers grijpen MVO aan om concurrentiepositie te versterken Nationaal Actieplan voor verduurzaming kledingsector gaat nieuwe fase in Minder wijn verkocht in Nederland Fikse vermindering van het gebruik van plastic tasjes door beprijzing en bewustwording Aanval op overval Zaterdag zonder Contanten Nieuwe site voor onafhankelijk advies over kassa en pinautomaat, checkout.nl Kledingsector presenteert plan voor structurele verbetering textielindustrie Pinnen duidelijk goedkoper dan contant Fraudeurs in detailhandel vrezen Waarschuwingsregister Minister Ivo Opstelten lanceert Veilig Ondernemen Scan Burgemeesters zonder cash voor pin-campagne Jaarverslag RND SMS-alarm oplossing bankstoring? Winkels in Utrecht open op zondag Werken in winkel populairste bijbaan Recordaantal pinbetalingen in 2012 Nederlands team International Young Butchers’ Competition 2013 bekend FOC Bleizo gaat niet door. Detailhandel Nederland is zeer verheugd Explosieve groei alleen pinnen-kassa’s bij supermarkten Detailhandel rekent op beste Sinterklaas ooit Zuid-Holland: groen licht Bleizo onder voorwaarden Verban de rooftas uit Arnhem Zuid-Holland stelt besluit over Bleizo uit Alleen pinnen-kassa’s ook voor MKB veilig en betaalbaar Alleen-Pinnen kassa’s bereiken mijlpaal: 100 miljoenste transactie Meer pinnen, minder geldopnames Van afroombox tot cashmanagementsystemen Pinnen belangrijk speerpunt Week van de Veiligheid NVM ziet leegstand winkelruimte stijgen 1 oktober 2012 = btw verhoging Hogere btw nog niet meteen overal te voelen Detaillisten hikken aan tegen direct doorberekenen btw Belang werknemers meewegen bij koopzondag Eindbedrag bij pinnen wordt afgerond Ondernemers over het belang van Europa voor Nederland Wetsvoorstel renovatie van winkels hard nodig Creativiteit overwint bij keuring Lekkerste Bal Gehakt Trendonderzoek is kompas voor bepalen positie kappers Eigen winkelpand is niet langer een goudgerande pensioenvoorziening Telecom zwarte gat in betalingsverkeer Parkeren opnieuw duurder Rovers trekken door Nederland Verbetering huurbescherming winkeliers dichterbij Beleggers en gemeenten verdienen goed aan parkeergarages Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013 Recessie is voor winkeliers nog niet voorbij CBL: Succesvol jaar voor Nederlandse supermarkten Winkeliers stellen vaker fraude aan de orde bij vacatures Er dreigt een kopersstaking De Nederlandsche Bank lanceert campagne ‘Over op IBAN’ Ondernemers niet eens met plannen Catshuis Opstelten verlengt Keurmerk Veilig Ondernemen Hein Roethofprijs 2012 Ondernemer mikt op succesvol EK voetbal Verkiezing 'Mijn Bloemist van het jaar 2013' gestart! Schadevergoeding winkeldiefstal breidt uit Thom Broekman en De Rode Winkel predicaat Hofleverancier Straatverbod voor winkeldieven Betaalvereniging Nederland is opgericht Rechter verbiedt staking bij Equens Banken onderzoeken retourpinnen ING keert schadevergoeding uit Steeds meer kassa’s zonder contant geld Systemen bij banken zijn niet betrouwbaar Pin only niet alleen veiliger maar ook voordeliger Verzet ondernemers tegen reclametax Flinke daling aantal overvallen op winkels Gemeenten verantwoordelijk voor leegstand Nieuwe pinnen biedt kostenvoordeel en omzetkansen Per 1 januari 2012 alleen nog betalen via het nieuwe pinnen Het Eindhoven effect Software-update legt weer pinverkeer plat Detailhandel Nederland is blij met de steun van Marcouch (PvdA) Het nieuwe pinnen: stap snel over Hoe loop ik geen omzet mis bij een pinstoring? Retail heeft genoeg van pinstoringen Pinnen is geen kunst Winkeliers beschermd Equens opent kantoor in Londen Dippen, kwestie van even wennen 'Nieuw pinnen nog niet af' Meiden betrekken bij strijd tegen overvallen CBP wil politie beelden laten keuren Pinnen voor de veiligheid Winkelcentra gebouwd voor snelle verpaupering Winkels worden opgeleverd voor leegstand Contant geld voor winkeliers te duur Populariteit elektronisch betalen blijft toenemen Detailhandel profiteert van slecht weer Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland 'Gezichtsscan winkels nog in kinderschoenen' PGIC presenteert stappenplan 'Veilig omgaan met gassen in zeecontainers' Pinnen kleine bedragen neemt fors toe Bulgarije en Roemenie niet in Schengen Manipulatie betaalautomeaten winkels Parkeren is melkkoe voor gemeenten Fraudeurs maken geen carriere in detailhandel Regie ontbreekt in aanpak leegstand winkels Meneer, he meneer, u vergeet uw pinpas! Op 30 mei start de landelijke pinnen campagne in de tankstations Trucker zet eindsprint in voor Breda Beste Binnenstad 'Laat koopzondag aan gemeenten' Politie start proef met aangifte via webcam Banken dichten skimgat in het nieuwe pinnen Afrekenen met winkeldieven landelijk ingevoerd Beginnen met pinnen met een slim pinpakket Onderzoek door winkeliers verbijstert Tweede Kamer, politie laat winkeldief vaak lopen Politie opent website in de strijd tegen heling Keurslagerij Steltenpool haalt 1.000ste certificaat in Hygienecode e-learning Veelplegers uit andere EU-landen als ongewenst vreemdeling uitzetten Ondernemer Biesheuvel nieuwe voorzitter MKB-Nederland Tweede Kamer wil uitstel debat koopzondagen Politievakbond vindt sommige boetes 'buitenproportioneel' Van Straalen leidt voorlopig MKB-Nederland HBD-bestuur draagt Elrie Bakker voor als interim-voorzitter Maatregel EU voor detailhandel regelrechte ramp OM: geef bewakers meer bevoegdheden Voordeliger pinnen in drie stappen 100% pinnen in centrum Hoofddorp Slagers voorzien de consument in diervriendelijk product De subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven verlengd Toch record pinbetalingen op 23 december Winkels vrijdag uiterlijk om 19 uur dicht Openbare veiligheid zit vast in vage regels Winkeliers de dupe door EU-verbod op pesticiden Brussel wil snel een Europese betaalmarkt Amsterdamse raad wil toch parkeren per minuut Voor het eerst meer dan 2 miljard pinbetalingen Grens van 2 miljard pintransacties gepasseerd Afronden van parkeertarief straks taboe Sinterklaas pinde het weekend volop Sint pint meer, vaak via verkeerde verbinding Oproep aan Rutte in Metro: “Stop de reclamebelasting” NMa wil meer concurrentie in het betalingsverkeer Omschakeling naar breedbandpinnen nodig Sintrecord pintransacties Afronden parkeertijd niet eerlijk Consument krijgt meer vertrouwen VVD in Senaat tegen beperking koopzondag Opstelten wil bureauwerk voor agenten halveren Banken blokkeren Maestro buiten Europa Historische binnenstad Wageningen 100% pingebied Winkelier profiteert van nieuwe pinregels Flink meer gepind in Week van het Pinnen Het eerste 100 procent pingebied van Rotterdam is een feit Nederlander kooplustiger Amsterdamse winkels weigeren contant geld Voordeel werkgever voor kleine banen blijft Dick Boer wordt volgende CEO van Ahold Huurders zijn overgeleverd aan willekeur winkeleigenaar Aandacht gemeenten noodzaak voor gelijk speelveld kappers PvdA trekt steun beperken koopzondagen in Winkeliers gaan voor eigen rechter spelen Bouw ruikt kansen (vrijgekomen spaarloon) Mobieltje gaat bankpas vervangen Ik wijs ze de deur. Ik heb de mond groot genoeg Kledingbranche betreurt eenzijdige berichtgeving Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2010 Kooplust consumenten groeit weer Kijk kritisch naar WOZ-waardering winkelpand Wapenen tegen winterse overvalgolf Veel gemeenten verhogen Woz-waardering winkelpanden Nog dit jaar meer koopzondagen Nederlanders betalen steeds vaker met pinpas Zelfstandige in de tang van grote winkelcentra Winkeliers steeds alerter op interne fraude Miljoenentekort dreigt voor politie Streep door baatbelasting ondernemers D66 en GroenLinks dienen wetsvoorstel koopzondag in Dief kan nieuwe baan wel vergeten Kamer wil renovatiebepaling winkelverhuur schrappen Skimsucces meer dan gehalveerd ,,Klein bedrag, pinnen mag'' kassucces Winkeliers doen nauwelijks aangifte Turks-Nederlandse ondernemers gaan meer pinnen! Winkels vaker open op Koninginnedag Ondernemers: 10 cent voor half uur parkeren succes Gemeenten zijn Winkeltijdenwet beu Banken, OM en politie binden samen strijd aan tegen skimming Winkelier wil strengere aanpak van geweld tegen personeel Je mag ook niets meer als eerlijke draaideurcrimineel Protectie online-kopers geeft regen aan klachten Campagne voor pinnen in bloemenwinkels Meer pinnen gaat zorgen voor veiligheid en gemak in bloemenwinkels en tuincentra Amsterdam gaat strijd aan met overvallers Winkeliers boos op Brussel Kosten vaak ondoorzichtig Winkeliers tegen korte betaaltermijn EU maakt factureren btw simpeler en goedkoper European Parliament takes strong line on SEPA value for payment users SBEB adviseert acceptanten ‘hoe eerder hoe beter’ actie te ondernemen Groenlinks en D66 komen met wet versoepeling koopzondagen 'Niet beslissen over koopzondag' 'Stel inperking koopzondagen uit' Winkels in heel Amsterdam elke zondag open Onderzoek naar parkeertarieven VVD: Winkelen ook zondagsrust Politie: Top-100 van overvallers 'Contant geld straks niet meer in winkels' Europese Commissie bereidt aanval voor op webwinkels Detailhandel onverminderd populaire branche onder jonge meiden Asielzoekers land uit na twee delicten Regeling veiligheid klein bedrijf verlengd Winkeliers vrezen EU-regels franchise Gemeenten kunnen bijdrage krijgen voor winkelstraatmanager Zorgt het afschaffen van de zondagsluiting voor een sneller herstel van de economie? Kort nieuws over Prinsjesdag Almere Vandaag: Subsidie voor beveiliging Alle Amsterdamse winkels mogen op zondag open Kamervragen SP "winkeliers uit eigen winkel gezet" Detailhandel ontmaskert steeds meer fraudeurs Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven gaat van start Kamervragen leden Helma Nepperus en Ton Elias (beiden VVD) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Economische Zaken, over het huurrecht van winkeliers Schat aan informatie over consumentengedrag in Europese Unie EUC: SEPA moet bijgestuurd worden anders gaat het mis Pinnen klein bedrag bijna overal gratis Herkansing voor ruime koopzondag Contantloze winkel de toekomst? Banken en detailhandel gaan voor Europees betalingsverkeer Detailhandel en banken werken samen aan veilig pinnen Winkeliers overwegen aangiftestop Winkeliers vragen om beperking EU-regels Topdrukte met Pasen verwacht Politie, justitie en winkeliers voeren aanpak van overvalgeweld op Parkeren weinig waar voor veel geld Winkeliers: eerste half uur gratis parkeren Winkeliers: pinnen makkelijk maken voor iedereen Winkeliers: meer schade door fraude