Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Hoger minimumuurloon nekt werkgelegenheid

Datum: 07-06-2017

Van het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een minimumuurloon vast te stellen krijgen werkgevers straks de rekening gepresenteerd. Detailhandel Nederland is daar niet blij mee en heeft dat de minister laten weten. De belangrijkste reden voor de minister om dit te willen is handhavingsproblematiek.

 

Om tot een minimumuurloon te komen stelde de minister na enig rekenwerk de gemiddelde arbeidsduur vast op 37,4 uur. Tja, een gemiddelde is weliswaar een gemiddelde, maar doet geen recht aan de praktijk met haar verscheidenheid aan cao-afspraken. Daarnaast is de manier waarop tot het gemiddelde is gekomen, niet consequent toegepast. Belangrijk onderdeel van de arbeidsduur zijn adv-dagen. Deze zijn enerzijds meegerekend, anderzijds moesten ze volgens de toelichting op het wetsvoorstel buiten beschouwing worden gelaten als het loon bij opname van adv wordt doorbetaald. Dat is hinken op twee gedachten.

 

Variatie
In de detailhandel, een sector met ruim 700.000 werknemers, zijn meer dan twintig cao’s van kracht. In deze cao’s variëren de afspraken over arbeidsduur en toekenning van adv. De diversiteit en variatie zijn een groot goed, waar geen van de partijen in de sector afstand van wil doen. Een vast uurloon doet geen recht aan deze verscheidenheid.  
 

Nog belangrijker dan het erkennen van diversiteit, zijn de kosten waar werkgevers mee geconfronteerd worden als er een minimumuurloon komt, dat gebaseerd is op een lagere arbeidsduur. Dat uurloon gaat dan fors omhoog en leidt tot een flinke kostenstijging op het laagste niveau. In de detailhandel komt zo’n stijging dubbel aan door avond- en weekendtoeslagen die nog eens op het loon worden gegeven. 
 

Recente regels
Wat de minister zich onvoldoende realiseert, is dat zijn wetsvoorstel consequenties heeft die verder gaan. Recent ingevoerde regels om de loonkosten van werkgevers met name aan de onderkant van het loongebouw te compenseren, worden volledig tenietgedaan. Het lage- inkomensvoordeel (LIV) als compensatie voor het ophogen van de jeugdschalen, valt voor een groot aantal werkgevers weg. Dat komt door allerlei randvoorwaarden voor die compensatie, waaronder een ureneis van minimaal 24 uur per week. In onze sector zijn veel kleinere dienstverbanden, die niet aan die eis voldoen. Daardoor lopen de werkgevers toegezegde compensatie mis, maar betalen wel 5 tot 15 procent meer loon aan die laagstbetaalde schalen door de aanpassing van het minimumjeugdloon per 1 juli aanstaande. 
 

‘Politieke zet’
Toepassing van de LIV zal niet meer gelden in de range 37,4 tot 40 uur, omdat niet meer aan de inkomenseis wordt voldaan. Hogere beloningen zijn dan nodig om voor compensatie in aanmerking te komen. Werkgevers in onze sector worden zo geconfronteerd met een ordinaire loonkostenstijging zonder of met slechts een beperkte compensatie. Een ‘politieke zet’ die naar onze mening haaks staat op de inzet om de loonkosten voor werkgevers, met name aan de onderkant van het loongebouw, te verlagen. Extra lasten hebben een negatief effect op de werkgelegenheid, terwijl het doel juist is om meer werkgelegenheid te creëren. Dat kan volgens Detailhandel ­Nederland beter door het schrappen van gekunstelde compensaties en het substantieel verkleinen van de wig, zodat netto-inkomenseffecten beperkt blijven.


Een minimumuurloon voor overeenkomsten van opdrachten, gaat ons ook veel te ver. Werk dat je uitbesteedt, maar niet voldoet aan vooraf overeengekomen eisen, moet hersteld kunnen worden zonder dat de opdrachtgever hiervoor uren tegen een minimumuurloon moet afrekenen. Om grip te houden op budgetten moeten fixed price-afspraken gehandhaafd blijven.


Voorstel
De minister doet er goed aan cao-afspraken over arbeidsduur en het daarop gebaseerde Wml-(uur)loon te respecteren. Daar waar de arbeidsduur niet eenduidig is vastgelegd, kan een Wml-(uur)loon gebaseerd op 40 uur per week als ondergrens, gehandhaafd worden. Moeilijker moeten we het niet maken, en zeker niet duurder!

 

Miriam Luijendijk-van Leeuwen,

Secretaris Sociale Zaken

Meer nieuws
Hoger minimumuurloon nekt werkgelegenheid REACTIE PB ABN AMRO, ING, RABOBANK EN GELDSERVICE NEDERLAND Masterclass Detailhandel 2017 De Digitale Interne Markt: veel goede intenties, weinig concrete resultaten PERSBERICHT | Winkeliers: lokale belastingen niet meer van deze tijd UITNODIGING | Interactieve masterclass Controleer de nieuwe indeling en etikettering van uw mengsels PERSBERICHT | Nieuw 50 eurobiljet broodnodig in aanpak vals geld Het droomkabinet Energiezuinige keuze in winkel weer begrijpelijk door nieuwe regels Detailhandel Nederland vertelt wat winkeliers bezighoudt en wat politieke partijen vinden Wat vinden Politieke partijen over Winkelcriminaliteit? Dief slaat steeds vaker toe in winkels De banenmotor De cybergeneraal voor betalingsverkeer. Niks Nexit. Met de SGP-ecocombi Europa in. Bureaucratie politie in nieuw regeerakkoord Winkelovervallen dalen verder Een Benelux-unie voor de detailhandel nu officieel van start Ondernemers willen af van diversiteit regels bij bevoorrading van steden Gebruik persoonsgegevens onder de aandacht tijdens FAD bijeenkomst Dialoog over de huurmarkt tussen winkeliers en vastgoed Koninklijke onderscheiding voor Ed Hamming