Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Masterclass Detailhandel 2017

Datum: 18-05-2017

Vorige week vond de Masterclass Detailhandel plaats in de Jaarbeurshallen in Utrecht. De bijeenkomst werd afgetrapt met het plenaire deel waarin met elkaar werd gekeken naar het huidige retaillandschap en de nodige kansen en uitdagingen waarmee we te maken hebben. Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland, sprak over de uitkomsten van het onderzoek Werk aan de winkel: de Nederlandse detailhandel in versnelling richting 2025’, uitgevoerd door adviesbureau McKinsey & Company. Factoren als toekomstige verschuivingen in de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag, technologische innovatie en toenemende concurrentie zorgen volgens de resultaten van het rapport voor veranderingen die grote impact hebben op de detailhandel. ‘Afname van werkgelegenheid, toename van leegstand en verschraling van het winkelaanbod hangt ons boven het hoofd als we niet gezamenlijk ingrijpen.’ Tijdens het plenaire deel werd benadrukt dat het kwartje door goede samenwerking van retailers, gemeenten en andere belanghebbende ook de andere kant uit kan vallen. Herstructurering en aanpassingen in beleid zijn van groot belang om structurele barrières, zoals inflexibele bestemmingsplannen, ongewenste prikkels in de vastgoedsector en inflexibiliteit in de arbeidsmarkt, weg te nemen.

Na de presentatie over het retaillandschap anno 2025 vond aansluitend een paneldiscussie plaats met Anneke de Vries (SVP Real Estate, Construction and Franchise Albert Heijn), Sander de Rouwe (Gedeputeerde Provincie Friesland) en Nico van der Veen (Algemeen directeur van Warenhuis Vanderveen Assen en Bestuurder MKB Assen). Onder leiding van dagvoorzitter en voormalig Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester werd er gesproken over de kansen binnen de retailsector. Vervolgens gaven Tom Kikkert (eigenaar adviesbureau) en Rick Zijderveld (gemeente Den Haag) hun visie op lokaal niveau. Met elkaar concludeerde de panelleden onder andere dat samenwerken de sleutel is tot succes, beleid beter afgestemd moet worden met omliggende gemeenten, goede parkeergelegenheid en variëteit in winkelaanbod noodzakelijk is voor een aantrekkelijke binnenstad en dat de provincie een nog grotere rol moet gaan vervullen bij het sturen op en de invulling van het detailhandelsbeleid. Na diverse reacties uit de zaal werd het plenaire deel afgerond en stonden er vier interactieve deelsessies op het programma.
 Deelsessie: Toekomstbestendig maken van de binnenstad, Platform De Nieuwe Winkelstraat
Tijdens één van de vier deelsessies sprak Rob Weis over de nieuwe winkelstraat. Voor wie zijn presentatie gemist heeft nog even in het kort zijn verhaal: ‘Toekomstbestendige winkelgebieden zijn gebieden die veranderen, die nieuwe coalities smeden en deze uitdaging serieus nemen. Dat is onze inzet en dat is wat we hebben besproken.

De wereld in de retail verandert en dat vraagt om fundamentele keuzes en verandering in werken. Daar is lef voor nodig. Lef om te kiezen, lef om nieuwe coalities aan te gaan en lef om echt structureel samen te werken. De toekomst van binnensteden en dorpscentra ligt in het gezamenlijk aansturen van vastgoed, ondernemers (retail, horeca, cultuur) en overheid. Als sterkste partij dient de overheid dit te regisseren en te helpen om ook de ondernemers en pandeigenaren tot sterke gesprekspartners te helpen organiseren. Bundel de krachten, zoek nieuwe partners en kijk met een frisse blik. Dat lukt meestal niet alleen. Daarvoor is het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) opgericht; van u en voor u. Binnen het platform kunnen we elkaar helpen en is er toegang tot nieuwe kennis, ervaring en netwerk. Gebruik dit ook om de ’N’ van DNWS invulling te geven. De digitale paragraaf van dorpskernen en binnensteden is extreem slecht ingevuld. Er is geen beleid, er wordt kapitaal vernietigd en kapitaal dat in handen is, wordt weggegooid. Dit valt op dit moment niemand te verwijten, het is immers een nieuw onderwerp waarop geschakeld moet worden. Toch is het zonde en onnodig. Breng de digitale basis (samen) op orde en bouw vanaf daar aan een online strategie. Dit is niet gelijk aan een website met facebookpagina. Dit gaat over je digitale infrastructuur en ordening van je content (compleet en actueel). De rest volg vanzelf.

Hoewel iedereen de worsteling (h)erkent zijn er maar weinig die ook het lef hebben om de verandering open aan te gaan. Wij zoeken diegene die dat aandurven. Ook al is het pad niet vooraf duidelijk, we moeten voorwaarts.’Deelsessie: Regionale sturing, ruimtelijke ordening, transformatie en planschade
Leegstand of krimp kunnen ervoor zorgen dat veranderingen in de plancapaciteit en bestemmingsplannen nodig zijn. Tijdens de sessie regionale sturing en ruimtelijk beleid werden de kansen en uitdagingen die hierdoor ontstaan voor gemeenten besporken.

Kim Ruijs van provincie Noord-Holland sprak tijdens de deelsessie over de rol van de provincie in het detailhandelsbeleid. Mede namens het IPO nam zij ons in vogelvlucht mee in de Retailagenda. Op verzoek van minister Kamp werken provincies in zogenaamde Retaildeals aan een betere afstemming in het ruimtelijk-economisch detailhandelsbeleid. Dit draagt bij aan het beter functioneren van de winkelvastgoedmarkt, het terugbrengen van overaanbod en het voorkomen van leegstand.

Hilco van der Wal van APPM Management Consultant behandelde namens het Experteam Transformatie vraagstukken op het gebied van transformatie. De sector detailhandel kan op het vlak van transformatie wellicht veel leren van de kantorenmarkt. Deze markt maakte in de afgelopen jaren al een vergelijkbare transitie van verouderde en of leegstaande gebieden door.

Arjan Bregman, van Bregman Advisering, gaf namens de Juridische Expertpool Planschade tips over de omgang met het risico van (plan)schade bij de transformatie van detailhandel naar andere bestemmingen. Door vooraf bijvoorbeeld een inventarisatie en een goed stappenplan te maken kan planschade beter worden voorzien.Deelsessie: De ondernemer en zijn bedrijfsvoering
Elke gemeente – behalve de gemeente Rozendaal bij Arnhem – heeft wel een supermark binnen haar grenzen. We denken dan ook al snel alles te weten van een supermarkt. Maar hoe ziet de achterkant eruit? En hoe kijkt de ondernemer tegen zijn winkel en omgeving aan en wat verwacht hij of haar van zijn gemeente? Vakcentrum-leden Paul Corbijn van Plus Corbijn en Monique Ravenstijn van Jumbo, gaven een inkijkje.

Monique Ravenstijn is een onderneemster met een duidelijke visie. Ondernemen gaat voor haar verder dan alleen een winkel runnen. Ze wil echt een bijdrage leveren aan de maatschappij en verbindingen leggen. Dat geldt ook zeer zeker voor Paul Corbijn. Hij illustreerde deze maatschappelijke betrokkenheid met een mooi voorbeeld waarin een samenwerking is aangegaan met de artsenpraktijk waarbij zij artsen attenderen op eenzame personen. Ook uniek is de ‘dementievriendelijke’ kassa. “In een winkel vallen sommige dingen sneller op, zoals klanten die vergeetachtig worden. Vaste klanten die de weg naar de kassa niet meer kunnen vinden. Als we deze signalen opvangen, gaan we een traject in met de omgeving van de klant om teleurstellingen te voorkomen. We openen bijvoorbeeld een speciale rekening, zodat het niet opvalt dat de klant de pincode niet meer weet en we letten erop dat de klant niet meerdere keren per dag dezelfde boodschappen komt doen”.

Paul Corbijn en Monique Ravenstijn zijn voor hun omgeving ook belangrijke werkgevers met respectievelijk 95 en 125 werknemers. Ook hierin laten zij hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Zij bieden arbeidsmindervalide mensen die onder begeleiding werken en die nergens anders meer terecht lijken te kunnen weer perspectief.

Belangrijk in de samenwerking met de gemeente vinden zij de korte lijnen. Eén contactpersoon, één telefoonnummer en daardoor snel kunnen schakelen. Om ruis te voorkomen waarderen de ondernemers het bijzonder wanneer de gemeente de winkel van de ondernemer ook binnenstapt en de discussie over re-integratie, criminaliteit, maar ook de uitleg van de drank en horecawet met de ondernemer aangaat.

Ondernemen is ook risico’s nemen. Zowel Paul als Monique ondernemen voor eigen rekening en risico. Investeringen van meer dan 1 miljoen voor een aanbouw of een nieuwe modernisering van de formule zijn geen uitzondering. Kosten die niet neergelegd kunnen worden bij de commerciële organisatie waarbij ze zijn aangesloten, maar een kostenpost die op hun conto bijgeschreven kan worden en dan ook terugverdiend moet worden. Misschien dat het dan ook niet voor niets is dat hun betrokkenheid bij hun lokale omgeving ook zo groot is.

Continuïteit van beleid is voor hun bestaansrecht dan ook essentieel. Duidelijkheid op de langere termijn is noodzaak. Misschien wel liever een lokaal slecht beleid, maar wel duidelijkheid voor de lange termijn dan een zwalkend beleid!Deelsessie: Pilot verlichte regelgeving door platform31
Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die trends in stad en regio signaleert. Het platform verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Vanuit het georganiseerde bedrijfsleven komt al jaren het signaal dat er te veel regels zijn. Deze staan ondernemerschap en innovatie in de weg. Om hier iets aan te doen is de pilot verlichte regelgeving gestart. Doel is het scheppen van ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Beleidsinstrumenten die aandacht hebben gekregen zijn onder meer bestemmingsplannen, de APV, de drank en horecawet, reclame en uitstallingsbeleid, terrassen en evenementen. Randvoorwaarde bij de pilot was dat alle maatregelen die genomen werden wel omkeerbaar moesten zijn. Grofweg werden door gemeenten drie strategieën gehanteerd: gemeenten die zelf proactief beleid aanpakken, gemeenten die wachten op initiatieven van ondernemers om die vervolgens ruimte te bieden en gemeenten die zeiden vanaf nu mag alles mits de openbare orde en veiligheid niet in gevaar komt. In Oss leidde dat laatste tot een strand op het winkelplein. In totaal zijn 140 initiatieven ontplooid binnen de pilot.

Een belangrijke conclusie is dat de regelgeving in de meeste gevallen niet het probleem is. Het grootste struikelblok blijkt vooral de kwaliteit van dienstverlening door gemeenten. Door de pilot ontstond een gesprek tussen ondernemers en gemeenten waarmee veel problemen goed opgelost konden worden. In mindere mate speelde ook de perceptie van ondernemers t.a.v. de gemeente een rol. De conclusie van de pilot is dan ook dat de grootste winst is te boeken door te investeren in de samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Bekijk hier alle foto's.

Meer nieuws
Parkeertarieven rijzen de pan uit De overstapservice Europese cijfers tonen enorm groeipotentieel online winkelen PERSBERICHT FAD | Jaarverslag FAD overhandigd aan minister Blok Hoger minimumuurloon nekt werkgelegenheid REACTIE PB ABN AMRO, ING, RABOBANK EN GELDSERVICE NEDERLAND Masterclass Detailhandel 2017 De Digitale Interne Markt: veel goede intenties, weinig concrete resultaten PERSBERICHT | Winkeliers: lokale belastingen niet meer van deze tijd Controleer de nieuwe indeling en etikettering van uw mengsels PERSBERICHT | Nieuw 50 eurobiljet broodnodig in aanpak vals geld Het droomkabinet Energiezuinige keuze in winkel weer begrijpelijk door nieuwe regels Detailhandel Nederland vertelt wat winkeliers bezighoudt en wat politieke partijen vinden Wat vinden Politieke partijen over Winkelcriminaliteit? Dief slaat steeds vaker toe in winkels De banenmotor De cybergeneraal voor betalingsverkeer. Niks Nexit. Met de SGP-ecocombi Europa in. Bureaucratie politie in nieuw regeerakkoord Winkelovervallen dalen verder Een Benelux-unie voor de detailhandel nu officieel van start Ondernemers willen af van diversiteit regels bij bevoorrading van steden Gebruik persoonsgegevens onder de aandacht tijdens FAD bijeenkomst Dialoog over de huurmarkt tussen winkeliers en vastgoed Koninklijke onderscheiding voor Ed Hamming