Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Detailhandel Nederland vertelt wat winkeliers bezighoudt en wat politieke partijen vinden

Datum: 15-03-2017

Deel 1: Topsector detailhandel  


Wat willen wij?
McKinsey & Company voorziet een grote verandering op de arbeidsmarkt. In de detailhandel verdwijnen de komende tien jaar 55.000 tot 130.000 banen onder meer als gevolg van automatsering, mechanisering en robotisering. Ook worden andere vaardigheden verwacht van onze ondernemers en medewerkers. De instelling van Hogere Handelsscholen zal daarom onmisbaar blijken als kweekvijver voor toekomstig topmanagement.

Hoe kijken de partijen ernaar?
Onderwijs in het algemeen en de uitwerking van het concept leven lang leren in het bijzonder is in verreweg de meeste programma’s een kwestie. Er zijn uiteenlopende plannen met sociale fondsen en transitievergoedingen (zoals VVD, CDA, SP en PvdA). Ook het hoger onderwijs (onder meer VVD), vakscholen (GL) en het topsectorbeleid (D66) lijken andere accenten te krijgen.

Is er een match?
De meeste partijen sluiten met hun beleidsvoorstellen en plannen gedeeltelijk aan bij de ambitie van Detailhandel Nederland. Wellicht is deze beweging een kans om het handelsonderwijs naar een nog hoger plan te brengen.
 

 
Deel 2: de aangiftebereidheid  


Wat willen wij?
Aangiftes van diefstal belanden op de stapel, wat alleen criminelen vrolijk stemt. Dat moet anders.

Hoe kijken de partijen ernaar?
Een greep uit de plannen: Meer aangiftes onderzoeken (CU/50Plus). Werken met speciale smartphone (VVD). Meer capaciteit (CDA). Digitale aangifte vergemakkelijken (D66). Transparanter aangifteproces (PvdA). ICT aanpakken (SP). Minder afvinklijstjes (CU).

Is er een match?
Absoluut. De aanpak van rompslomp bij politie zal vrijwel zeker het regeerakkoord halen.
 

 
Deel 3: Handelsbelemmeringen
 
 
 

Wat willen wij?
Winkeliers kunnen de grens over, maar worden afgeschrikt door regels. Nationale regels die verder gaan dan Europese, moeten worden teruggesnoeid. Om te beginnen in de Benelux.

Hoe kijken de partijen ernaar?
De EU-scepsis grijpt om zich heen. Toch steunen VVD, D66 en CDA een interne (digitale) markt. SGP onderscheidt zich positief door het toelaten van lange, duurzame vrachtwagens te bepleiten.

Is er een match?
Een EU van meerdere snelheden is een kans voor de Benelux, maar de scepsis een donkere wolk.
 

 
Deel 4: Betalingsverkeer als nutsvoorziening
 
 
 

Wat willen wij?
Toptoezicht. Pinnen en online betalen lijkt vanzelfsprekend, maar niet altijd en overal. Storing leidt tot omzetverlies en zelfs ontwrichting.

Hoe kijken partijen ernaar?
Alleen het CDA. Dat wil een volledige dekkende voorziening die bij de overheid op één plek belegd is met een duidelijk mandaat. SP wil dat overal geldautomaten zijn. Contant is echter onveiliger en duurder dan pinnen.

Is er een match?
Misschien kan de baas van het Defensie Cyber Commando helpen. Net als het CDA ziet hij betalingsverkeer wel als vitale infrastructuur.
 

 
Deel 5: Leegstand  


Wat willen wij?
Leegstaande panden tasten de winkelgebieden en leefbaarheid aan. Dat vraagt om gezamenlijke actie; ook van een nieuw kabinet.

Hoe kijken de partijen ernaar?
De meeste partijen onderkennen in hun programma’s het probleem en besteden daar in meerdere (PvdA, SP) of mindere (VVD) mate aandacht aan. Alleen GL en 50Plus zeggen er niets over.

Is er een match?
Een paragraaf in het regeerakkoord op dit onderdeel is dan ook kansrijk. Hoe precies is nog even afwachten. Meer centrale sturing op detailhandelsbeleid is alleen voor PvdA en SP een duidelijke optie. Andere partijen kiezen voor bijvoorbeeld het stimuleren van herbestemmingen.
 

 
Deel 6: De banenmoter
 
 
 

Wat is de huidige situatie?
Winkeliers werken door marktveranderingen met tijdelijke contracten. Veel medewerkers hebben een bijbaan in de winkel en vinden dit geen probleem.

Hoe kijken de partijen ernaar?
VVD, CDA, SGP en ergens ook wel CU willen langer tijdelijk werk mogelijk maken. Ook GL denkt hierin mee, maar wil - net als SP en PvdA - tijdelijk werk duurder maken via WW-premies. Hierdoor neemt zekerheid van een baan echter niet toe en wordt het juist lastiger om werk te vinden. D66 heeft een eigen kijk. Hoe het regeerakkoord hierover uit komt te zien, is echt afwachten en volledig afhankelijk van de stembusuitslag. Dat iets verandert staat vast.
 

 
Deel 7: Het elektronisch identificatiemiddel (eID)  


De overheid zorgt voor het papieren paspoort en werkt aan de digitale variant: het elektronisch identificatiemiddel (eID). Wat de retail betreft wordt dit publieke eID ook bruikbaar in de private sector. Dit leidt tot lagere maatschappelijke kosten, verbetert online gebruiksgemak, verhoogt het consumentenvertrouwen en helpt om online de leeftijd te controleren. Alle ogen zijn gericht op D66. De partij wil het tech- en internetbeleid coördineren via de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Economie. Onduidelijk is of de sociaal-liberalen de eID willen openstellen. Ze noemen het wel, maar alleen inzake privacy. Kortom, het is een goede start met hopelijk een goed vervolg

 

 

 
Deel 8: Winkeldief veel minder privé?  


Traditiegetrouw hebben alle partijen een veiligheidsparagraaf in hun verkiezingsprogramma's. 50 Plus heeft een aanpak die lof verdient. De hand van oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting is zichtbaar. Daarnaast valt op dat bij veel partijen begrip is voor winkeliers die preventieve maatregelen willen nemen. Zo spreekt PvdA nadrukkelijk steun uit voor dergelijke initiatieven en vindt dat - uiteraard onder voorwaarden - privacy hierbij geen hinderpaal mag zijn. CDA, VVD en SGP denken in dezelfde richting en verder. Een stap voorwaarts dus; zeker ten opzichte van jaren geleden.

 

 
   
   
   

 

Meer nieuws
Parkeertarieven rijzen de pan uit De overstapservice Europese cijfers tonen enorm groeipotentieel online winkelen PERSBERICHT FAD | Jaarverslag FAD overhandigd aan minister Blok Hoger minimumuurloon nekt werkgelegenheid REACTIE PB ABN AMRO, ING, RABOBANK EN GELDSERVICE NEDERLAND Masterclass Detailhandel 2017 De Digitale Interne Markt: veel goede intenties, weinig concrete resultaten PERSBERICHT | Winkeliers: lokale belastingen niet meer van deze tijd Controleer de nieuwe indeling en etikettering van uw mengsels PERSBERICHT | Nieuw 50 eurobiljet broodnodig in aanpak vals geld Het droomkabinet Energiezuinige keuze in winkel weer begrijpelijk door nieuwe regels Detailhandel Nederland vertelt wat winkeliers bezighoudt en wat politieke partijen vinden Wat vinden Politieke partijen over Winkelcriminaliteit? Dief slaat steeds vaker toe in winkels De banenmotor De cybergeneraal voor betalingsverkeer. Niks Nexit. Met de SGP-ecocombi Europa in. Bureaucratie politie in nieuw regeerakkoord Winkelovervallen dalen verder Een Benelux-unie voor de detailhandel nu officieel van start Ondernemers willen af van diversiteit regels bij bevoorrading van steden Gebruik persoonsgegevens onder de aandacht tijdens FAD bijeenkomst Dialoog over de huurmarkt tussen winkeliers en vastgoed Koninklijke onderscheiding voor Ed Hamming