Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

Wat vinden Politieke partijen over Winkelcriminaliteit?

Datum: 09-03-2017

 

Het CDA staat vierkant achter onze ondernemers en winkeliers. In de strijd tegen criminaliteit en winkeldiefstal moet daarom voldoende capaciteit bij politie zijn om op te treden tegen bijvoorbeeld rondtrekkende bendes. Want niet alleen in de grote steden maar ook in de kleinere gemeentes moet de politie snel aanwezig kunnen zijn bij een incident. Ook wil het CDA dat cameratoezicht door particulieren kan worden gebruikt om daders op te sporen. Daarom wil het CDA investeren in de capaciteit van de politie, zodat ook in de kleine gemeenten voldoende capaciteit is.
 

 

We verbeteren de positie van kleine winkeliers, onder meer door de aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid. We garanderen voldoende middelen voor justitie, rechterlijke macht, politie en verbetering van de oplossingspercentages. De norm van gemiddeld 1 wijkagent op 5000 inwoners, die fysiek aanwezig kan zijn in de wijk, wordt op dit moment nog niet overal in het land gehaald. Het aantal wijkagenten moet worden aangevuld op die plaatsen waar dat nodig is om deze norm overal in het land te behalen. Het aantal wijkagenten moet worden aangevuld op die plaatsen waar dat nodig is om deze norm overal in het land te behalen.
 

Veel voorkomende criminaliteit, waaronder winkeldiefstal, is teveel onderbelicht in de prioriteiten van de politie. Dit komt doordat aangiftes te weinig worden opgepakt en afgehandeld. D66 wil daarom de aangiftebereidheid verhogen, net als meer wijkagenten en capaciteit naar de recherche om VVC beter op te kunnen pakken. Naast deze repressieve inzet, ziet D66 dat nog veel winst te behalen is, als het gaat om preventie. Dat zijn vanzelfsprekendheden als winkelbeveiliging, maar ook zorg voor de leefomgeving in de buurt: met bijvoorbeeld voldoende straatverlichting en het tegengaan van verloedering, nodigt de omgeving minder uit tot criminaliteit. Ten slotte is D66 voorstander van het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen, om een veilige bedrijfsomgeving te bevorderen
 

Zonder af te doen aan onze vrijheid moeten terrorisme en criminaliteit bestreden worden. We moeten voorbereid zijn op de reële dreigingen die er zijn. Met meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken wordt gewerkt aan preventie en bestrijding van criminaliteit en overlast. Investeringen in recherche zorgen voor een hogere pakkans bij overtredingen en misdrijven.
 

 

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Een verbonden buurt is ook een veilige buurt. Een veilige wijk bereik je ook met meer agenten op straat en minder achter het bureau. De wijkagent vormt de ogen en oren van de samenleving. Een wijkagent per 5000 inwoners is het minimum. Hij of zij is vooral op straat te vinden en niet achter het bureau. Hij verdient daarbij hetzelfde salaris en extra vergoedingen als zijn collega’s. Inwoners krijgen meer invloed op de aanpak van criminaliteit, elke buurt denkt mee over wat nodig is in de eigen wijk. We komen op voor de slachtoffers. Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die die overlast veroorzaken. En jongeren die overlast veroorzaken worden met strenge hand begeleid naar school of werk. Samen met ouders, politie en scholen vormen we een pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren. Meer aandacht voor veiligheid. Want alleen als je veilig voelt, voel je je thuis in Nederland.
 

We zijn voor meer internationale justitiesamenwerking en samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Opsporingsdiensten en inlichtingendiensten moeten effectiever samenwerken in de strijd tegen terrorisme en andere vormen van georganiseerde misdaad.

Maar ook de aanpak van ‘kleine criminaliteit’ blijft hard nodig. Dat begint met de politie en andere opsporingsbevoegden. Maar is iemand eenmaal opgepakt, dan ligt er ook een taak voor het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen. Alleen al daarom moet er nog meer geld worden uitgetrokken om misdaad te bestrijden. Wie zich geregeld schuldig maakt aan vandalisme, diefstal of andere vormen van ‘kleine criminaliteit’ moet langer worden opgesloten. Bij recidive zijn extra zware straffen gewenst. Tevens moet er bij deze draaideur criminelen meer ingezet worden op preventie en voorkoming van recidive.
 

We zijn voor meer internationale justitiesamenwerking en samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Opsporingsdiensten en inlichtingendiensten moeten effectiever samenwerken in de strijd tegen terrorisme en andere vormen van georganiseerde misdaad. Er komt meer capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om aangiften in behandeling te nemen en onderzoeken af te ronden..
 

VNL is dé veiligheidspartij van Nederland. Geen enkele partij investeert zoveel in politie en justitie: liefst €1 miljard per jaar extra. Er lopen momenteel 13.000 veroordeelde criminelen vrij rond. En dat terwijl er tegelijkertijd politiebureaus worden gesloten. VNL wil dat criminelen weer worden opgepakt, veroordeeld en vastgezet. Daarom pleiten wij voor 10.000 extra agenten. Op straat en niet achter het bureau. Winkeliers dienen te kunnen rekenen op snelle steun van de politie. Daarnaast moet het mogelijk worden om zowel bewegende beelden als foto's van dieven, op websites en in winkels te tonen. Ondernemers moeten ondernemen. Voor veiligheid moet de politie zorgen.
 

Winkeldiefstal is een hardnekkig probleem voor winkeliers. Iemand die zich schuldig maakt aan winkeldiefstal moet daarvoor gestraft worden. In ons land gelden regels en wanneer die worden overtreden, moet er worden ingegrepen. Iedereen moet zich veilig voelen en het is de taak van de overheid om voor deze veilige leefomgeving te zorgen. De wijkagent speelt hierin een belangrijke rol. De VVD wil daarom meer investeren in (meer) wijkagenten zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarnaast zijn wij voorstander van het gebruik van flexibel cameratoezicht. Bovendien zouden gemeentes het voorbeeld van oa Den Haag moeten navolgen, waar rooftassen in de APV zijn opgenomen, zodat daartegen opgetreden kan worden.
 

Het landelijk rechercheteam houdt zich bezig met grensoverschrijdende criminaliteit. 10.000 tot gevangenisstraf veroordeelden zitten nog niet in de cel. Dat moet veranderen. Daarnaast zetten we in op meer efficiency bij Openbaar Ministerie en rechtbanken: maar 6% van de onderzochte aangiften van vermeende misdaden/misdrijven komt uiteindelijk voor de rechter. Dat percentage moet drastisch omhoog. Elke cent misdaadgeld moet worden terugbetaald. Schade aangebracht door relschoppers wordt volledig op de daders verhaald. Meer gevangenisstraffen in plaats van werkstraffen.
 

 

Meer nieuws
Parkeertarieven rijzen de pan uit De overstapservice Europese cijfers tonen enorm groeipotentieel online winkelen PERSBERICHT FAD | Jaarverslag FAD overhandigd aan minister Blok Hoger minimumuurloon nekt werkgelegenheid REACTIE PB ABN AMRO, ING, RABOBANK EN GELDSERVICE NEDERLAND Masterclass Detailhandel 2017 De Digitale Interne Markt: veel goede intenties, weinig concrete resultaten PERSBERICHT | Winkeliers: lokale belastingen niet meer van deze tijd Controleer de nieuwe indeling en etikettering van uw mengsels PERSBERICHT | Nieuw 50 eurobiljet broodnodig in aanpak vals geld Het droomkabinet Energiezuinige keuze in winkel weer begrijpelijk door nieuwe regels Detailhandel Nederland vertelt wat winkeliers bezighoudt en wat politieke partijen vinden Wat vinden Politieke partijen over Winkelcriminaliteit? Dief slaat steeds vaker toe in winkels De banenmotor De cybergeneraal voor betalingsverkeer. Niks Nexit. Met de SGP-ecocombi Europa in. Bureaucratie politie in nieuw regeerakkoord Winkelovervallen dalen verder Een Benelux-unie voor de detailhandel nu officieel van start Ondernemers willen af van diversiteit regels bij bevoorrading van steden Gebruik persoonsgegevens onder de aandacht tijdens FAD bijeenkomst Dialoog over de huurmarkt tussen winkeliers en vastgoed Koninklijke onderscheiding voor Ed Hamming