Nieuws

24-03-2017 - Veiligheid voorop bij winkeliers in Hoofddorp Ondernemers kiezen voor slimmer omgaan met contant geld

HOOFDDORP - Op vrijdag 24 maart gaf burgemeester Weterings het startsein voor het project...
Lees meer

26-01-2017 - Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

...
Lees meer

25-01-2017 - Contactloos betalen vervijfvoudigd in 2016

Het aantal contactloze betalingen is in 2016 bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen betalingen. Afg...
Lees meer

PERSBERICHT | Winkeliers: lokale belastingen niet meer van deze tijd

Datum: 18-04-2017

Uit berekeningen van Detailhandel Nederland blijkt dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen in​2014 de ozb-afdracht voor winkeliers in 77% van de gemeenten is verhoogd met meer dan de inflatie. In 152 gemeenten gaat het zelfs om een stijging van minstens 10%. Daarnaast betalen winkeliers in 2017 andere lasten zoals precario en de reclamebelasting. De opstelsom van de diverse lokale belastingen loopt zo flink op. 


Groningen duurste ozb-gemeente voor winkeliers 
Detailhandel Nederland maakte een analyse van de winkelierskosten op basis van de monitor 2017 van het COELO. Een winkelier is volgens deze cijfers dit jaar in Groningen met een gemiddeld bedrag van 3474 euro het meeste kwijt aan ozb. Dit is veel meer dan dezelfde winkelier kwijt zou zijn in de goedkoopste gemeente. Dit is namelijk Texel met 509 euro. Drie jaar geleden was Nijmegen nog de duurste gemeente met een gemiddeld bedrag van 3095 euro. 

Reclamelasten 
Een gemeente kan naast de ozb een belasting opleggen voor bijvoorbeeld naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen. Deze belastingen zijn volgens Detailhandel Nederland niet uit te leggen, leiden tot ergernis onder winkeliers en zijn tijdrovend om te controleren. Veel beter zou het zijn om het onderwerp reclame te regelen via een reclamenota, reclamerichtlijnen of het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland: “Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro’s per jaar afdragen aan de gemeente. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. Reclameborden, luifels en uitstallingen zijn onderdeel van het hebben van een winkel. Aangezien een grote stad als Amsterdam al is gestopt met de reclamebelasting, hebben andere steden geen excuus meer om dat voorbeeld niet te volgen.” 

Oproep 
Detailhandel Nederland pleit ervoor om de reclame- en precariobelasting volledig af te schaffen en ziet twee opties. Dolf Kloosterziel: ‘Het nieuwe, te formeren kabinet kan hierover een afspraak maken in het regeerakkoord. Niet alleen de huidige onderhandelaars van VVD en D66 maar ook CU en SGP spreken in hun partijprogramma’s over het anders inrichten van het lokale belastingstelsel. Wij hopen dat zij hierbij een einde willen maken aan de gemeentelijke mogelijkheid tot het heffen van reclame- en precariobelastingen. Het maximale ozb-tarief zou meer moeten meebewegen met het economisch tij. Daarnaast kan de plaatselijke politiek natuurlijk ook zelf maatregelen nemen door de belastingverordeningen aan te passen. De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden hiervoor de uitgelezen kans. Gemeenteraadsleden kunnen een verbeterd belastingbeleid onderdeel maken van de nieuwe coalitieakkoorden die volgend jaar worden gesloten.’
 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lanceert Detailhandel Nederland vandaag haar verkiezingsbrochure. Hierin geeft zij aan gemeenteraadsleden advies voor detailhandelsvriendelijk gemeentelijk beleid. Naast het verlagen van de lokale lasten belicht Detailhandel Nederland in haar verkiezingsbrochure ook andere maatregelen die gemeenten kunnen nemen om een impuls te geven aan hun winkelgebieden. Zo spreekt de belangenbehartiger over het tegengaan van winkelleegstand, een gastvrij parkeerbeleid en het verhogen van de veiligheid in winkelgebieden. 

 

Meer nieuws
PERSBERICHT | Winkeliers: lokale belastingen niet meer van deze tijd UITNODIGING | Interactieve masterclass Controleer de nieuwe indeling en etikettering van uw mengsels PERSBERICHT | Nieuw 50 eurobiljet broodnodig in aanpak vals geld Het droomkabinet Energiezuinige keuze in winkel weer begrijpelijk door nieuwe regels Detailhandel Nederland vertelt wat winkeliers bezighoudt en wat politieke partijen vinden Wat vinden Politieke partijen over Winkelcriminaliteit? Dief slaat steeds vaker toe in winkels De banenmotor De cybergeneraal voor betalingsverkeer. Niks Nexit. Met de SGP-ecocombi Europa in. Bureaucratie politie in nieuw regeerakkoord Winkelovervallen dalen verder Een Benelux-unie voor de detailhandel nu officieel van start Ondernemers willen af van diversiteit regels bij bevoorrading van steden Gebruik persoonsgegevens onder de aandacht tijdens FAD bijeenkomst Dialoog over de huurmarkt tussen winkeliers en vastgoed Koninklijke onderscheiding voor Ed Hamming